Tổng hợp những bài toán nâng cao lớp 4

Nhung bai toan nang cao lop 4 – Tổng hợp những bài toán nâng cao lớp 4 được tuyển chọn trong các kỳ thi HSG trên toàn quốc hi vọng sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 4 đồng thời tạo ra tài liệu bổ ích cho giáo viên và phụ huynh học sinh.

 

nhung bai toan nang cao lop 4

Những bài toán nâng cao lớp 4 hay nhất

 

 

Câu 1: Tính nhanh

a; ( 15 x 9 + 6 x 9 – 3 x 9 x 7) x ( 4 + 6 + 8 +….+ 100 + 102 )

b; 998 x 2005 + 2005 + 2005

 

Đáp án:

1 Tìm được kết quả đúng và bằng cách nhanh nhất mỗi

bài cho 2 điểm

a; (15 x 9 + 6 x 9 – 3 x 9 x 7) x ( 4 + 6 + 8

+….+ 100 + 102 )

= (15 + 6 ) x 9 – 21 x 9 ) x ( 4 + 6 + 8 +….+

100 + 102 )

= ( 21 x 9 – 21 x 9) x (4 + 6 + 8 +….+ 100 + 102 )

= 0 x (4 + 6 + 8 +….+ 100 + 102 )

= 0

b; 998 x 2005 + 2005 + 2005

= 998 x 2005 + 2005 x 2

= (998 + 2 ) x 2005

= 1000 x 2005

= 2005000

+++++++++++++

 

Câu 2:  Tìm X, abc

a; ( X + 3 ) + ( X + 5 ) = 84

b; 5 + X x 5 = 250

c; 1abc : 9 = abc

 

Đáp án:

a; ( X + 3 ) + ( X + 5 ) = 84 X = 38

b; 5 + X x 5 = 250 X = 49

c; 1abc : 9 = abc abc = 125

+++++++++++++

 

Câu 3:  Tổng số tuổi của hai cha con là 58 tuổi. Tuổi cha hơn 4 lần tuổi con là 3 tuổi. Tính tuổi mỗi người.

Đáp án:

3 Nếu cha bớt đi 3 tuổi (tuổi con giữ nguyên) thì tổng số tuổi của hai cha con là: 58 – 3 = 55 (tuổi) Lúc đó tuổi cha sẽ bằng 4 lần tuổi con. Ta có sơ đồ tuổi hai cha con lúc đó Tuổi cha Tuổi con Tuổi con là: 55 : (4 + 1) = 11 (tuổi) Tuổi cha là: 58 – 11 = 47 (tuổi) Đáp số: Con: 11 tuổi Cha: 47 tuổi

+++++++++++++

 

Câu 4:  Mua 2 quả trứng gà và 3 quả trứng vịt hết 11 000 đồng. Mua 5 quả trứng gà và 6 quả trứng vịt hết 24500 đồng. Tính giá tiền mỗi quả trứng gà và mỗi quả trứng vịt.

Đáp án:

4 Mua 2 quả trứng gà và 3 quả trứng vịt hết 11 000 đồng. Mua 5 quả trứng gà và 6 quả trứng vịt hết 24500 đồng Mua 4 quả trứng gà và 6 quả trứng vịt hết 22 000 đ Giá tiền 1 quả trứng gà là: 24500 – 22000 = 2500 đ Mua 2 quả trứng gà hết số tiền là: 2500 x 2 = 5000 đ Mua 3 quả trứng vịt hết số tiền là: 11000 – 5000 = 6000 (đồng) Giá tiền 1 quả trứng vịt là: 6000 : 3 = 2000 (đồng) Đáp số: 1 qủa trứng gà: 2500 đồng 1 quả trứng vịt: 2000 đồng

+++++++++++++

 

Câu 5:  Mỗi hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Nếu kéo thêm chiều rộng 43 cm, chiều dài thêm 7 cm thì trở thành hình vuông. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Đáp án:

Theo bài ra ta có sơ đồ sau:

Chiều dài: _________________

Chiều rộng:__________

Nếu kéo thêm chiều rộng 43 cm, chiều dài thêm 7 cm thì trở thành hình vuông. Do đó chiều dài hơn chiều rộng là: 43 – 7 = 36 (cm) Chiều rộng hình chữ nhật là: 36 : ( 3 – 1 ) = 18 (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 18 x 3 = 54 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (54 + 18 ) x 2 = 144 (cm) Đáp số: 144 cm

+++++++++++++

 

Câu 6: Lớp 4B có 42 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 3/5 số học sinh khá, số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh trung bình, không có học sinh kém. tinh so hs moi loai ?

Đáp án:

HS giỏi : 3 phần HS Khá : 5 phần HS TB : 6 phần Tổng là 42 HS Tổng số phần bằng nhau: 3 + 5 + 6 Số HS Giỏi : 42 : 14 x 3 … Tương tự với HS khá và TB

+++++++++++++

 

Câu 7: Tính tổng sau: A= 1+2+5+10+17+26+…+101

Bài giải: Dãy số trên gồm (n+1) hạng tử có giá trị tổng quát: Un=n²+1( n bình phương cộng 1). 1,2,5,10,17,26,…Un( n=0,1,2,3,…). A= ΣUn= n+1+n(n+1)(2n+1)/6. Với trường hợp n=10, A=396.

+++++++++++++

 

 

Nguồn: Kênh tri thức sứu tầm